Til dagligt har Martin medarbejdere til at hjælpe med driften af gården.

Medarbejderne varetager forskellige opgaver i forbindelse med driften.

  • Roman

    Roman arbejder primært i staldene.

  • Kristian

    Kristian hjælper både til i driften og på marken.

  • Kasper

    Kasper er landbrugselev og hjælper til med forskelligt.