Randersvej 145

Renoveret svinestald 2010-2013

Renoveret farestald og klimastald

Stald på Randersvej

Udover staldene på Knudegård lejer Martin også stalde på Randersvej, hvor der er 2.300 stipladser med fuldspalder. Staldene har i alt 6 sektioner der på skift tømmes og vaskes. Der er en miljøgodkendelse på 9.600 stk. I staldene bliver der fodret med tørfoder (færdigfoder) i Daltec foderanlæg og Egebjerg foderautomater. Staldene har desuden Paneltech inventar samt Ecberg ventilation.

Leje af staldene startede i 2010 og staldene er renoveret løbende med nyt inventar, foderautomater og foderanlæg frem til 2013. Goldsostald, farestald og klimastald blev renoveret til slagtesvin i 2014.

  • Renoveret farestald og klimastald 2014

  • Renoveret goldsostald 2014

  • Der er nye grise i stalden