Gården bliver større

I 2013 blev der bygget ny staldbygning på adressen. Den nye staldd på 1.900 m2 blev bygget af Skibbild entreprise og indeholder i alt 2.100 stipladser. Stalden har 1/3 fast gulv, hvor der er lagt  varmeslanger i. Derudover har stalden Paneltech inventar, Big Dutchmann vådfoder- og Veng ventilationssystem. Byggeriet startede i sommeren 2013 og var færdig i uge 50 2013. De første grise kom i stalden i uge 51.

Der blev ligeledes bygget en ny gyllebeholder på 5.200 m3 i foråret 2014.